Cần chuẩn bị những gì để áp dụng ISO 14001:2015 hiệu quả

 1. Trang chủ
 2. ISO 14001
 3. Cần chuẩn bị những gì để áp dụng ISO 14001:2015 hiệu quả

ISO 14001:2015 quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý môi trường có hiệu lực trên toàn thế giới. Hiện nay các tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam đã và đang mở rộng triển khai tiêu chuẩn ISO 14001. Vậy cần phải chuẩn bị những gì để áp dụng tiêu chuẩn này có hiệu quả?

>>> XEM THÊM

♦    Giải đáp những điều cần biết về sổ tay môi trường ISO 14001:2015

♦    Tổng hợp những khó khăn khi áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001:2015

ISO 14001 2015 - Cần chuẩn bị những gì để áp dụng ISO 14001:2015 hiệu quả

ISO 14001:2015

Hiểu đúng mục tiêu của tiêu chuẩn ISO 14001

Tiêu chuẩn ISO 14001 được xây dựng bởi Ủy ban Kỹ thuật TC 207 và do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO (International Organization for Standardization) ban hành lần đầu vào năm 1996. Tiêu chuẩn này nằm trong bộ tiêu chuẩn ISO 14000 về quản lý môi trường với vai trò nội dung cốt lõi.

Tính đến thời điểm hiện tại, Tổ chức ISO đã ban hành tổng cộng 3 phiên bản cho tiêu chuẩn ISO 14001. Phiên bản mới nhất cũng chính là phiên bản hiện hành được ban hành vào năm 2015, giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn này thay thế toàn bộ cho các phiên bản trước đó từ ngày 14 tháng 9 năm 2018.

Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 đưa ra một khuôn khổ chung cho các tổ chức để bảo vệ môi trường cũng như ứng phó với các điều kiện biến đổi môi trường nhằm cân bằng với nhu cầu về xã hội – kinh tế. Mặt khác tiêu chuẩn này cũng quy định những yêu cầu cho phép một tổ chức có thể đạt được kết quả dự kiến đặt ra với hệ thống quản lý môi trường mà mình đang áp dụng.

Cách tiếp cận có hệ thống nhằm quản lý môi trường hiệu quả sẽ cung cấp cho cấp quản lý cao nhất của tổ chức những thông tin quan trọng để xây dựng hệ thống quản lý môi trường thành công góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và xã hội. Việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001 trên diện rộng còn đáp ứng những nhu cầu của hiện tại để cân bằng 3 trụ cột là môi trường, kinh tế và xã hội mà không gây ảnh hưởng đến việc thỏa mãn nhu cầu của những thế hệ tương lai.

Xác định tính bắt buộc của tiêu chuẩn ISO 14001

Môi trường là vấn đề nan giải đối với mọi quốc gia hiện nay. Ô nhiễm môi trường, sử dụng những nguồn lực chưa hiệu quả, xử lý chất thải không đúng cách, hệ quả của biến đổi khí hậu, suy thoái hệ sinh thái, mất đa dạng sinh học là những vấn đề mà toàn thế giới đang phải đối mặt. 

Sự xuất hiện của tiêu chuẩn ISO 14001:2015 chính là giải pháp bền vững giúp triển khai hệ thống quản lý môi trường cho tất cả doanh nghiệp để tạo dựng trụ cột cân bằng giúp xã hội phát triển ổn định. Do đó ngay từ khi được ban hành, tiêu chuẩn ISO 14001 đã nhận được sự quan tâm và hưởng ứng của đông đảo tổ chức.

Nếu như trước đây các tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam chỉ chứng nhận tiêu chuẩn ISO 14001 do yêu cầu từ khách hàng, công ty mẹ từ nước ngoài hoặc do những nguyên nhân khác thì ngày nay đã khác. Các tổ chức dần nhận thấy tầm quan trọng của môi trường đối với mục tiêu phát triển bền vững trong tương lai.

Số lượng doanh nghiệp triển khai hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn  chứng nhận ISO 14001 vì vậy cũng tăng lên theo thời gian. Việt Nam thể hiện sự quan tâm đối với tiêu chuẩn ISO 14001 thông qua hàng loạt quy định pháp luật. 

Nghị định 40 2019 NDCP của Chính phủ ban hành ngày 13/5/2019 sửa đổi bổ sung một số điều và hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường có quy định, mọi doanh nghiệp làm việc trong tất cả lĩnh vực nếu thuộc phụ lục IIA, mục lục 1 của Nghị định này và là đối tượng ĐTM thì phải áp dụng theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 trước ngày 01/01/2020.

Lên kế hoạch và chuẩn bị nguồn nhân lực triển khai 

Bản thân những người áp dụng cần phải hiểu rõ, đọc kỹ ISO 14001 2015 doc để biết được những yêu cầu bắt buộc phải thực hiện khi triển khai hệ thống quản lý môi trường. Trong đó đặc biệt phải chú ý đến việc chuẩn bị các nguồn lực để triển khai hệ thống quản lý môi trường.

Tiêu chuẩn ISO 14001 yêu cầu rõ các tổ chức phải xác định cũng như cung ứng đủ nguồn lực cần thiết cho việc thiết lập, áp dụng, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý môi trường. Đối với những người tham gia trực tiếp vào việc triển khai tiêu chuẩn ISO 14001:2015 tổ chức cần phải sắp xếp và lựa chọn kỹ lưỡng.

Những người này cần phải có kiến thức chuyên môn tốt, đạt được trình độ nhất định trong công việc hiện tại và có kinh nghiệm thực hiện tiêu chuẩn ISO 14001. Doanh nghiệp cần phải bổ nhiệm một thành viên thuộc Ban Giám đốc để giữ vai trò EMR và được ủy quyền của lãnh đạo để xây dựng cũng như theo dõi, duy trì tiến độ áp dụng hệ thống quản lý môi trường.

Đồng thời doanh nghiệp còn phải phải thành lập ban ISO với các thành viên là đại diện của những bộ phận thuộc doanh nghiệp. Ban ISO có trách nhiệm soạn thảo tài liệu, triển khai và đánh giá hệ thống nội bộ… Đồng thời doanh nghiệp còn phải tổ chức và thành lập ban đối phó tình trạng khẩn cấp để có thể kịp thời ứng phó với những sự cố bất ngờ. Những người này sẽ chịu trách nhiệm chính trong việc triển khai hệ thống quản lý môi trường.

Phân công trách nhiệm nhân sự

Trong ISO 14001 2015 PDF yêu cầu rõ trách nhiệm của lãnh đạo và nguồn lực nhân sự khác. Theo đó lãnh đạo cao nhất của tổ chức phải chứng tỏ được khả năng lãnh đạo và cam kết với hệ thống quản lý môi trường thông qua:

 • Chịu trách nhiệm giải trình về tín hiệu lực đối với hệ thống quản lý môi trường;
 • Đảm bảo chính sách môi trường cũng như các mục tiêu môi trường khác được thiết lập và tương thích với bối cảnh, định hướng chiến lược của tổ chức;
 • Đảm bảo tính tương thích với những yêu cầu của hệ thống quản lý môi trường vào trong các quá trình hoạt động chủ chốt của tổ chức;
 • Đảm bảo tính sẵn có về nguồn lực cần thiết cho hệ thống quản lý môi trường;
 • Trao đổi thông tin về tầm quan trọng của việc quản lý môi trường có hiệu lực và sự phù hợp với các yêu cầu về hiệu thống quản lý môi trường;
 • Đảm bảo việc triển khai hệ thống quản lý môi trường đạt được kết quả dự kiến;
 • Định hướng và hỗ trợ cán bộ công nhân viên trong tổ chức nhằm đóng góp vào tín hiệu lực khi triển khai hệ thống quản lý môi trường;
 • Thúc đẩy quá trình cải tiến liên tục hệ thống quản lý môi trường;
 • Hỗ trợ các vai trò quản lý có liên quan khác để thể hiện được tính lãnh đạo phù hợp với trách nhiệm của bản thân họ.

Trong khi đó các nguồn lực khác của tổ chức cần phải được đảm bảo về mặt nhận thức, năng lực cũng như yêu cầu trong trao đổi thông tin. Cá nhân và những người làm việc chịu sự kiểm soát của tổ chức cần phải được xác định năng lực cần thiết và khả năng đáp ứng nghĩa vụ của bản thân tới kết quả hoạt động môi trường. Tổ chức cần đào tạo, hỗ trợ họ đáp ứng đủ năng lực, nhận thức theo đuổi yêu cầu của tiêu chuẩn.

Chuẩn bị cơ sở hạ tầng

Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 yêu cầu doanh nghiệp cần phải đáp ứng được các điều kiện về nguồn nhân lực có kinh nghiệm trong xây dựng áp dụng theo tiêu chuẩn ISO quốc tế; lãnh đạo có quyết tâm và tầm hiểu biết về ISO 14001; có sự tham gia của tất cả cá nhân trong quá trình xây dựng và áp dụng; có người đào tạo về tiêu chuẩn ISO 14001; yêu cầu về nguồn, chi phí và thời gian đều được cung cấp đầy đủ.

Không chỉ thế thế doanh nghiệp còn phải chuẩn bị cơ sở hạ tầng trước khi bắt tay vào xây dựng hệ thống quản lý môi trường. Việc chuẩn bị này có thể là xây dựng mới hoặc cải thiện cơ sở hạ tầng để nâng cao hiệu suất trong từng công đoạn hấp thụ và giảm thiểu tối đa rủi ro.

Hy vọng thông tin trên đã có ích với Quý vị khi triển khai ISO 14001:2015.

EnglishVietnamese