5 hành động bắt buộc khi triển khai tiêu chuẩn ISO 14001:2015 song ngữ

 1. Trang chủ
 2. ISO 14001
 3. 5 hành động bắt buộc khi triển khai tiêu chuẩn ISO 14001:2015 song ngữ

Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 song ngữ là tài liệu quan trọng để các tổ chức sử dụng làm cơ sở xây dựng hệ thống quản lý môi trường. Tiêu chuẩn này quy định về các yêu cầu đối với hệ thống quản lý môi trường. Trong đó các tổ chức phải tiến hành 5 hành động bắt buộc đóng vai trò vô cùng quan trọng.

>>> Xem thêm

♦    Sử dụng và download tiêu chuẩn ISO 14001:2015 thế nào cho đúng

♦    Tổng hợp mọi vấn đề cần giải đáp về ISO 14001:2015 là gì?

tieu chuan iso 14001 2015 song ngu - 5 hành động bắt buộc khi triển khai tiêu chuẩn ISO 14001:2015 song ngữ

Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 song ngữ

Hành động chuẩn bị và lập kế hoạch dự án 

Bất cứ dự án nào cũng cần phải được lên kế hoạch thì mới có thể tiến hành một cách chỉnh chu và đem lại hiệu quả cao nhất. Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 song ngữ cung cấp nội dung theo cả hai ngôn ngữ cho các tổ chức để tiến hành đúng với yêu cầu. 

Quá trình chuẩn bị yêu cầu ban lãnh đạo cũng như toàn thể tổ chức, doanh nghiệp phải có quyết tâm xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001. Bản thân tổ chức cần phải chuẩn bị cả về nhân lực cũng như tài chính. Quá trình này cần thực hiện thông qua những bước chuẩn bị sau đây:

 • Tổ chức thành lập Ban chỉ đạo dự án xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015. Đồng thời tổ chức tiến hành bổ nhiệm đại diện lãnh đạo chịu trách nhiệm về các vấn đề môi trường trong tổ chức. 
 • Thành lập ban ISO với các thành viên là đại diện của từng bộ phận trong doanh nghiệp giữ vai trò soạn thảo tài liệu, chuẩn bị hồ sơ và đánh giá hệ thống nội bộ….
 • Thành lập ban ứng phó tình trạng khẩn cấp để kịp thời ứng phó với những trường hợp bất ngờ.
 • Trang bị cho ban lãnh đạo cũng như những thành viên cốt cán kiến thức cơ bản về tiêu chuẩn ISO 14001:2015 song ngữ bao gồm nội dung, yêu cầu, mục đích, lợi ích khi xây dựng hệ thống quản lý môi trường.
 • Thực hiện đánh giá ban đầu u đối với môi trường trong phạm vi của hệ thống quản lý môi trường mà tổ chức triển khai.
 • Lập kế hoạch hành động.
 • Xây dựng chính sách môi trường và và tuyên bố cam kết của lãnh đạo với toàn thể cán bộ công nhân viên trong tổ chức.
 • Phân tích và xem xét các khía cạnh môi trường, ảnh hưởng của chúng đồng thời so sánh với những điều khoản trong pháp luật hiện hành, những yêu cầu khác liên quan.
 • Đặt ra mục tiêu, chỉ tiêu mà tổ chức hướng đến và các chương trình quản lý môi trường.

Bước chuẩn bị là bước quan trọng nhất bắt buộc phải thực hiện khi triển khai hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 cũng như mọi tiêu chuẩn khác.

Xây dựng hệ thống tài liệu theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015

Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 song ngữ yêu cầu rất cao về vấn đề tài liệu. Hệ thống tài liệu theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 bao gồm các thủ tục, quy trình, biểu mẫu, hướng dẫn… Những tài liệu này được sử dụng với 2 mục đích là kiểm soát tín hiệu quả của hệ thống quản lý môi trường, ngăn ngừa những tác động tiêu cực có ảnh hưởng tới môi trường, đáp ứng những tình huống khẩn cấp.

Mặt khác hệ thống tài liệu và hồ sơ còn được sử dụng để đánh giá tính hiệu quả của hệ thống quản lý môi trường quyết định tổ chức có đạt được chứng nhận tiêu chuẩn ISO 14001 hay không. Theo đó tổ chức cần đảm bảo:

 • Thông tin dạng văn bản về hệ thống quản lý môi trường của tổ chức theo đúng yêu cầu của tiêu chuẩn này. thông tin dạng văn bản phải được tổ chức xác định là cần thiết nhằm đảm bảo tính hiệu lực của hệ thống quản lý môi trường.
 • Quá trình tạo lập và cập nhật thông tin dạng văn bản cần đàn bảo sự thích hợp trong quá trình nhận biết và mô tả; định dạng và phương tiện trao đổi thông tin; xem xét và phê duyệt sự phù hợp, sự thỏa đáng.
 • Quá trình kiểm soát thông tin dạng văn bản cần đảm bảo sẵn có và phù hợp với việc sử dụng sao cho đúng nơi, đúng lúc; thông tin phải được bảo vệ một cách thỏa đáng.

Thực hiện các thủ tục và quy trình

Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 song ngữ đưa ra hàng loạt thủ tục, quy trình cũng nhiều biểu mẫu ghi chép yêu cầu tổ chức phải thực hiện. Nếu như quá trình xây dựng hệ thống tài liệu ở trên chỉ là lý thuyết thì bước thực hiện các thủ tục và quy trình này lại áp dụng lý thuyết đó vào thực tế.

Tổ chức cần phải thiết lập, thực hiện, kiểm soát cũng như duy trì các quá trình cần thiết nhằm đáp ứng được các yêu cầu của hệ thống quản lý môi trường. Đồng thời tổ chức phải thực hiện các hành động đã được nhận biết giải quyết rủi ro, cơ hội và mục tiêu môi trường, hoạch định để đạt được bằng cách:

 • Thiết lập các chuẩn mực thực hiện với một hay nhiều quá trình;
 • Thực hiện kiểm soát một hay nhiều quá trình sao cho phù hợp với các chuẩn mực thực hiện.

Thực hiện đào tạo liên tục

Nguồn lực là một trong những tiêu chí quan trọng được quy định tại ISO 14001:2015 song ngữ. Không chỉ ban lãnh đạo, ban ISO và đội ứng phó tình trạng khẩn cấp mới cần có kiến thức, trình độ chuyên môn về tiêu chuẩn ISO 14001. Tất cả nhân viên của tổ chức đều phải được đào tạo về tiêu chuẩn này để hiểu rõ tầm quan trọng của hệ thống quản lý môi trường.

Mỗi người nên phải hiểu được tại sao phải thực hiện quản lý môi trường, lợi ích từ việc triển khai hệ thống quản lý môi trường với bản thân họ và tổ chức. Bản thân tổ chức phải xác định và cung cấp những nguồn lực cần thiết cho việc thiết lập, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý môi trường.

Các cá nhân hoặc những người làm việc chịu sự kiểm soát của tổ chức phải đáp ứng đủ năng lực trên cơ sở giáo dục, kinh nghiệm tích hợp và đào tạo thực tế. Việc đào tạo cán bộ công nhân viên trong tổ chức cần phải diễn ra thường xuyên. Trong đó bao gồm cả việc đào tạo ghi chép biểu mẫu.

Thực hiện kiểm soát và đánh giá nội bộ

Tiêu chuẩn chứng nhận ISO 14001 yêu cầu rất cao về việc kiểm soát và đánh giá nội bộ. Các cơ quan chứng nhận luôn đánh giá cao việc tổ chức kiểm tra và kiểm soát từ quy trình lên trong trước khi họ chính thức đánh giá chứng nhận. Việc làm này cung cấp cho tổ chức cơ hội để đảm bảo những quy trình thực hiện đều được lên kế hoạch. 

Trường hợp không thực hiện kiểm soát nội bộ có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội khắc phục vấn đề từ hệ thống quản lý môi trường mà tổ chức có thể tìm thấy. Mặt khác tổ chức phải thường xuyên tự đánh giá nội bộ nhằm đảm bảo các quy trình đáp ứng đủ nguồn lực để hoạt động hiệu quả và cải tiến liên tục theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001.

Yêu cầu về đánh giá nội bộ được quy định rõ trong tiêu chuẩn ISO 14001:2015 song ngữ. Theo đó lãnh đạo sẽ phải xem xét dữ liệu cụ thể từ những hoạt động của hệ thống quản lý môi trường và phản ứng với những dữ liệu đó một cách hợp lý để có thay đổi thích hợp. 

Dữ liệu có được từ việc đánh giá nội bộ của tổ chức. tổ chức cần phải tiến hành những cuộc đánh giá nội bộ theo tần suất đã được quy định nhằm cung cấp thông tin, dữ liệu liên quan đến hệ thống quản lý môi trường tới ban lãnh đạo. 

Nguồn dữ liệu cần đảm bảo phù hợp với những yêu cầu của chính phủ chức về hệ thống quản lý môi trường của mình và phù hợp với những yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001 2015. Quá trình đánh giá nội bộ cần phải được thực hiện và duy trì một cách có hiệu lực.

Quý vị vẫn còn thắc mắc xin liên hệ tới Văn phòng chứng nhận kiểm soát chất lượng ISO Quốc tế qua hotline 0986.81.6789 – 0988.35.9999 để được tư vấn và hỗ trợ dịch vụ nhé!

Bài viết liên quan

EnglishVietnamese