5 bước cơ bản của quy trình xây dựng ISO 9001 2015

 1. Trang chủ
 2. ISO 9001
 3. 5 bước cơ bản của quy trình xây dựng ISO 9001 2015

Updated: 04/09/2021 by ISO QUỐC TẾ

Quy trình xây dựng ISO 9001 là yêu cầu bắt buộc đối với các tổ chức muốn triển khai hệ thống quản lý chất lượng hiệu lực trên toàn thế giới. quy trình xây dựng hệ thống quản lý chất lượng đòi hỏi tổ chức cần phải đáp ứng được các yêu cầu theo nhiều mặt. Quy trình cụ thể bao gồm 6 bước cơ bản.

>>> Xem thêm

♦    Hỏi đáp thông tin và ví dụ về hiệu lực chứng chỉ ISO 9001 2015

♦   Yêu cầu về quy trình bán hàng ISO 9001 2015 cần biết

quy trinh xay dung iso 9001 - 5 bước cơ bản của quy trình xây dựng ISO 9001 2015

Quy trình xây dựng ISO 9001

Tìm hiểu về nội dung của tiêu chuẩn ISO 9001 2015

Muốn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 2015 thì phải tìm hiểu về nội dung các yêu cầu. Doanh nghiệp, tổ chức có mong muốn chứng tỏ về khả năng cung cấp ổn định sản phẩm, dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng và yêu cầu luật định, chế định đều có thể áp dụng tiêu chuẩn này.

Quy trình xây dựng ISO 9001 hướng đến nâng cao sự thỏa mãn cho khách hàng thông qua việc triển khai có hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng. Trong đó bao gồm quá trình cải tiến hệ thống và đảm bảo phù hợp với các yêu cầu của khách hàng, yêu cầu luật định, chế định hiện hành.

Tổ chức cần tìm hiểu chi tiết về nội dung của tiêu chuẩn chứng nhận ISO 9001 phiên bản mới nhất 2015. Đồng thời doanh nghiệp cũng phải chuẩn bị các điều kiện cơ bản để có thể xây dựng được hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng được yêu cầu của tiêu chuẩn. Đặc biệt là với các doanh nghiệp tự mình triển khai hệ thống quản lý chất lượng mà không nhờ đến sự hỗ trợ của đơn vị tư vấn. Khi đó doanh nghiệp sẽ phải đáp ứng được các điều kiện bao gồm:

 • Doanh nghiệp phải có nguồn nhân lực đã có kinh nghiệm, đã hiểu biết và đã từng vận hành tiêu chuẩn ISO;
 • Lãnh đạo của doanh nghiệp có quyết tâm triển khai hệ thống quản lý chất lượng và hiểu biết về ISO 9001:2015;
 • Đội ngũ lãnh đạo và quản lý của doanh nghiệp dành thời gian cho việc triển khai hệ thống quản lý chất lượng của doanh nghiệp mình;
 • Doanh nghiệp cần phải có người đào tạo được về nội dung, yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001 2015;
 • Doanh nghiệp có đủ nguồn lực, chi phí và thời gian để hỗ trợ cho việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng.

Nếu sử dụng dịch vụ tư vấn các vấn đề trên doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ chi tiết từ chuyên gia. Chuyên gia từ bên cung cấp dịch vụ tư vấn sẽ thống nhất nội dung xây dựng ISO 9001 người lãnh đạo doanh nghiệp trước khi triển khai.

Đánh giá thực trạng của doanh nghiệp và lên kế hoạch chi tiết

Lãnh đạo doanh nghiệp cần phải phân công những vị trí chủ chốt cho từng đối tượng cụ thể để xây dựng hệ thống quản lý chất lượng thành công. Những người giữ vị trí chủ chốt cần phải đáp ứng được yêu cầu về năng lực, hiểu biết và có kinh nghiệm trong xây dựng tiêu chuẩn ISO. 

Những người này sẽ tiến hành đánh giá thực trạng của doanh nghiệp một cách khái quát nhất để có thể lên kế hoạch triển khai chi tiết. Việc đánh giá này cần phải đúng với thực tế bao gồm cả quá trình và thủ tục của doanh nghiệp. Dựa trên cơ sở thực trạng của doanh nghiệp, ban ISO sẽ tiến hành so sánh với tiêu chuẩn ISO 9001 2015.

Từ đó đưa ra quy trình xây dựng ISO 9001 cụ thể bằng văn bản. Văn bản này bao gồm các quá trình và thủ tục được viết ra một cách chi tiết, đầy đủ để có thể tiến hành nhanh chóng. Quy trình phải được lãnh đạo của doanh nghiệp phê duyệt trước khi áp dụng. Đồng thời phải có chuyên gia có hiểu biết đánh giá quá trình và thủ tục đã được được lên kế hoạch. 

Đây là yêu cầu khó đối với nhiều doanh nghiệp tao không đáp ứng được yêu cầu về nguồn lực. Vì vậy đa số doanh nghiệp lựa chọn đơn vị tư vấn để được lên kế hoạch và khuyến nghị phương pháp áp dụng hiệu quả nhất. Từ đánh giá thực trạng, doanh nghiệp có thể xác định được những vấn đề cần thay đổi, cần bổ sung khi xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001.

Thiết lập quy trình và hệ thống văn bản theo tiêu chuẩn ISO 9001

Quy trình xây dựng ISO 9001 yêu cầu rất cao về hệ thống văn bản. Theo đó hệ thống quản lý chất lượng phải bao gồm thông tin dạng văn bản theo đúng yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001 2015. Đồng thời thông tin dạng văn bản phải được tổ chức xác định là cần thiết để có thể đảm bảo tính hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng.

Mức độ thông tin dạng văn bản có thể khác nhau đối với hệ thống quản lý chất lượng do đặc điểm của từng tổ chức ví dụ như quy mô, loại hình hoạt động, sản phẩm, dịch vụ, mức độ phức tạp và tương tác của các quá trình, năng lực dân sự. Quá trình xây dựng hệ thống văn bản yêu cầu rất nhiều thời gian và gồm nhiều bước khác nhau.

Ban ISO chịu trách nhiệm xây dựng hệ thống văn bản với những tài liệu bắt buộc. Việc xây dựng hệ thống tài liệu nhằm trả lời câu hỏi doanh nghiệp sẽ được gì sau khi triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001. Những người chịu trách nhiệm xây dựng hệ thống văn bản có thể tham khảo các những mẫu sẵn có để dựa theo đó viết tài liệu cho phù hợp với thực trạng của doanh nghiệp.

Bản thân mỗi hạng mục đều có nhiều mẫu khác nhau để tham khảo nên người chịu trách nhiệm còn phải lựa chọn mẫu phù hợp. Như vậy quy trình xây dựng ISO 9001 mới được đảm bảo. Nội dung đã đánh giá thực trạng trước đó sẽ là cơ sở để doanh nghiệp hệ thống hóa toàn bộ quy trình cũng như các yếu tố cần phải quản lý. Doanh nghiệp sẽ xây dựng văn bản cụ thể hóa từng công việc phải quản lý.

Triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 2015

Hệ thống quản lý chất lượng sẽ được triển khai theo kế hoạch đã được định trước đó. Cụ thể doanh nghiệp cần phải:

 • Tiến hành phổ biến với toàn thể cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp nhận thức về tiêu chuẩn ISO 9000 và tiêu chuẩn ISO 9001;
 • Hướng dẫn cho tất cả cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp về phương thức thực hiện quy trình và thủ tục đã được viết ra trước đó;
 • Phân công rõ trách nhiệm của từng đối tượng và đối tượng đó phải thực hiện theo đúng nhiệm vụ, chức năng, thủ tục đã được mô tả;
 • Tiến hành đánh giá nội bộ để xem xét sự phù hợp của hệ thống quản lý chất lượng cũng như đề ra phương án khắc phục phù hợp.

Toàn bộ quy trình xây dựng ISO 9001 đối với hệ thống quản lý chất lượng cần phải thực hiện theo đúng các yêu cầu đã được đề ra. Trong quá trình thực hiện có thể phát sinh một số vấn đề. Vấn đề này cần phải được ghi chép lại thành hướng dẫn thực hiện công việc chi tiết và do chính những nhân viên phụ trách công việc đó viết lại.

Đánh giá nội bộ và khắc phục điểm chưa phù hợp

Hệ thống quản lý chất lượng được xây dựng thôi vẫn chưa đủ mà còn phải cải tiến liên tục. Đây chính là yêu cầu cơ bản của tiêu chuẩn ISO 9001 2015 áp dụng theo chu trình PDCA. Trong đó nội dung của điều khoản cuối cùng, điều khoản 10 – Cải tiến chính là quy định hướng dẫn chi tiết cho doanh nghiệp thực hiện cải tiến.

Trước hết doanh nghiệp sẽ phải tiến hành đánh giá nội bộ. Quá trình này cần thực hiện khi tổ chức đã cử được người để làm đại diện cho chương trình đánh giá nội bộ. Người này phải có hiểu biết về ISO và ISO 9001 2015 để có thể tổ chức đánh giá nội bộ định kỳ.

Việc đánh giá nội bộ nhằm tìm ra những điểm chưa phù hợp để có phương án khắc phục cải tiến hệ thống quản lý chất lượng. Tổ chức cần phải xác định và lựa chọn những cơ hội để có thể cải tiến và thực hiện hành động cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu, nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng. Chỉ khi hệ thống quản lý chất lượng được lãnh đạo doanh nghiệp đánh giá là đã sẵn sàng thì mới có thể tiến hành đánh giá để xin cấp chứng chỉ ISO 9001.

Quý vị có thắc mắc xin vui lòng liên hệ Văn phòng chứng nhận kiểm soát chất lượng ISO Quốc tế qua hotline 0986.81.6789 – 0988.35.9999 để được giải đáp và hỗ trợ dịch vụ tư vấn nhé!

GIỚI THIỆU

Văn Phòng Chứng Nhận Kiểm Soát Chất Lượng ISO Quốc Tế

Chúng tôi đặt mục tiêu trở thành một trong những tổ chức uy tín nhất  hợp tác với các tổ chức chứng nhận quốc tế trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là tuân thủ đầy đủ các quy tắc công nhận quốc tế.

Công ty chúng tôi, được thành lập dưới sự lãnh đạo của các nhà quản lý có nhiều năm kinh nghiệm và tích lũy kiến ​​thức trong các công ty giám sát và chứng nhận uy tín quốc tế và quốc gia.

Các tiêu chuẩn chứng nhận hệ thống như ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, OHSAS 18000, ISO 27001, ISO 20000, ISO 37001, ISO 45001, ISO 50001, SA 8000, HACCP, GMP, FSSC 22000, IATF 16949 ….v…v…v…

Chứng nhận được công nhận toàn cầu bỏi tổ chức International Accreditation Service  IAS ( Hoa Kỳ )International Accreditation Forum ( IAF )

iso certificate slidebar - 5 bước cơ bản của quy trình xây dựng ISO 9001 2015
  iaf certsearch   FDA   Tài liệu tiêu chuẩn quốc tế   Tổ chức Công Nhận Quốc Tế   IAF ISO QUỐC TẾ   ISO  

Dịch Vụ Chứng Nhận ISO

Bài viết liên quan

You cannot copy content of this page